Ook het oude klokketorentje staat nog op het dak. Het klokje hebben de zusters bij het verlaten van het klooster aan de kerk van Borgharen geschonken met één wens. Het klokje moet - zoals de zusters ook altijd deden - de dag om 8:00 uur inluiden, om 12:00 uur nog eens luiden en de dag om 18:00 uur uitluiden. Deze kerk ligt schuin tegenover het klooster, dus als gast van onze B&B kunt u de mooie klanken van het kleine klokje horen. Wij hebben recentelijk een nieuw klokje in het torentje gehangen, welke wij op speciale gelegenheden mogen luiden.

Wij als eigenaren doen er alles aan om het pand zijn karakteristieke uitstraling te laten behouden. Zowel van binnen als van buiten.


Wij voelen ons hier helemaal thuis en krijgen vele positieve reacties van mensen hier uit het dorp. Wij hopen dat u als gast zich hier net zo thuis zult voelen als wij.

Geschiedenis

In 1928 werd de parochiale meisjesschool van Borgharen opgericht door de toenmalige pastoor, de Zeereerwaarde Heer van Kan. Hij vertrouwde de meisjesschool toe aan de zusters Franciscanessen van Roosendaal


Tot 1973 hebben zij in het klooster gewoond. Daarna zijn er dames in komen wonen die zichzelf zusters noemden, maar die niet tot een specifieke kloosterorde behoorden. Zij vingen missionarissen op die in Nederland geen familie meer hadden. Zodoende is het dat het klooster de afgelopen decennia bekend stond als het missiehuis.


Hierna heeft het pand etteliijke jaren leeggestaan, wachtend op een nieuwe bestemming. Het grootste gedeelte van het klooster, het gebouw waar de zusters hun slaapverblijf hadden, is helaas afgebroken. Gelukkig is de hoofdbouw, met op de eerste verdieping een prachtige kapel, gespaard gebleven. U als gast slaapt o.a. in de ontvangstkamer van de zusters of in een van de vroegers slaapkamertjes van de eerste nonnen die naar Borgharen kwamen om de school op te starten.